Posts

Showing posts from November, 2016

Hamba Allah

Adab sopan yang paling utama dijaga adalah yang menyentuh keyakinan bahawa Allah s.w.t adalah Tuhan sekalian alam, Maha Bijaksana dan Maha Mengerti dalam urusan mentadbir dan menguruskan penghidupan sekalian makhluk yang dicipta-Nya. Seorang hamba hendaklah yakin kepada kebijaksanaan Tuannya. Terserah kepada Tuannya memilih layanan yang hendak diberikan kepada si hamba itu. Ibrahim bin Adham telah menceritakan kisah beliau membeli seorang hamba. Berikut adalah percakapannya dengan hamba yang dibelinya itu: Ibrahim: “ Siapakah nama kamu?” Hamba : “ Panggil sahaja dengan nama apa yang tuan suka”. Ibrahim : “ Apa yang kamu ingin makan?” Hamba : “ Apa sahaja makanan yang tuan beri”. Ibrahim : “ Apakah pakaian yang kamu perlukan?” Hamba : “ Apa sahaja pakaian yang tuan mahu berikan”. Ibrahim : “ Apa pekerjaan yang kamu hendak buat?” Hamba : “ Apa sahaja pekerjaan yang tuan perintahkan”. Ibrahim : “ Apakah kehendak kamu?” Hamba : “Apa kehen

Sifat 20

Sifat 20 adalah sifat diri kita.Jikalau Allah hanya mempunyai 20 sifat, maka miskinlah DIA. Usuluddin Adapun usuluddin ini mengambil perkataannya 2 orang ulama yang menerbitkan kitab Usuluddin yang bernama Abu Mansur Maturidi dan Abu Hassan Al-Sya’ari yang bermula dengan perkataan: 1)Wujud Wujud ertinya ada lawannya  adam erti tiada. Mustahil tiada, wajib ada tandanya wajib ada, adanya kita sekalian Soal: Apakah yang ada itu? Jawapan : Adapun yang ada itu zatnya, sifatnya, asma’nya, dan af’alnya. Soal: Apakah erti zat, sifat, asma’ dan af’al? Jawapan: Adapun zat itu diri, sifat itu rupa, asma’ itu nama, dan af’al itu perbuatan Soal: Apakah kaitannya zat, sifat, asma’ dan af’al itu dengan yang disebut si-Nya? Jawapan: Adapun zat, sifat, asma’ dan af’al itu kepunyaan si-Nya, tetapi si-Nya itu bukanlah zat, bukanlah sifat, bukanlah asma’ dan bukanlah af’al. Hanya yang lazim disebut apabila zat, sifat, asma’ dan af’al itu dipunyai oleh si-Nya, maka

Jenis Islam

JENIS ISLAM 1.        DIRI Islam pada diri yakni seakan dia sahaja yang pandai manakala org lain bodoh belaka, kalau orang lain hendak berceramah mesti kena ada tauliah dan juga sijil. Terlalu membanggakan diri dan melihat orang dengan pandangan menghina. 2.        RUPA Islam pada rupa seperti berjanggut,pakaian ,jubah,serban,tasbih dengan niat untuk menunjuk nunjuk seakan seakan dia sahaja yang layak kesyurga di mana orang-orang lain tiada langsung diterima Allah. Allah  bukan lihat pada itu semua kerana Allah hanya lihat pada hati. 3.        NAMA               Nama sahaja Islam  tak tahu langsung berkenaan Islam. 4.        PERBUATAN Islam pada perbuatan sebagai contoh menderma lebih kerana hendak meunujuk-nunjuk serta mencanang canang tanpa ada perbuatan ikhlas.

Word Of Oneness

The meaning of the statement "La ilaha ill-Allah" constitutes the basis of Islam. "La ilaha ill-Allah" can be interpreted simply as; "There is no god, there is only ALLAH." If we analyze the meaning of each word: La ilaha: "La" means "there is no"; "ilah" means "god," that is "a being to be worshipped." Hence, "la ilaha" means "there is no being to be worshipped." Now, let us pay attention to this fact at this point: The "Word of Oneness" begins with "La ilaha" and so, a definite degree is emphasized right in the beginning: "There is no being to be worshipped" (LA ILAHA) Then, ill-Allah follows as an explanation: "illa" meaning "only," "ALLAH." It does not even say "there is ALLAH"; it simply says "only ALLAH." There is an extremely significant point that should be mentioned in particular, now. Fro

Saat Kematian

Bagaimanapun cara seseorang menjalani hidupnya, begitu pula cara ia akan menjalani kematiannya, dan bagaimanapun cara ia mati, begitu pula cara ia akan hidup di Akhirat. Frekuensi otak kita sesaat sebelum titik kematian akan menjadi bit informasi terakhir yang diungkapkan ke roh. Karenanya, ketika roh terlepas dari otak, ia akan melanjutkan fungsinya pada frekuensi ketika terakhir diunggah. Oleh karena itu, jika pada saat kematian, tingkat kesadaran kita kebetulan bekerja pada frequensi rendah, terkondisikan oleh kelima indera kita, dan terkurung oleh hasrat-hasrat duniawi dan jasadi, maka kita akan menjalani konsekuensi keadaan ini di Akhirat.Jika sebaliknya, kesadaran kita kebetulan bergetar pada frekuensi tinggi, terbebas dari pengkondisian indera, kita akan mencapai tingkatan Para Pelihat Kebenaran, memandangi dan melihat karunia tak-hingga akan Nama-namaNya yang mengekspresikan dirinya dengan sangat unik dan luar biasa pada ciptaan. Yaitu, tingkatan ‘mencintai ciptaan, kare

Usul Tahqiq

Adalah usul tahqiq ini terbahagi kepada 4 bahagian 1)Syariat 2)Tarikat 3)Hakikat 4)Ma’rifat Syariat  Adapun syariat ini ertinya kenyataan/hasil  barang yang dinyatakan oleh Allah Ta’ala seperti amar dan nahi (bukan perbuatan Rasullulah)  Erti amar itu suruh dan erti nahi itu tegah.Maka tertakluklah ia kepada anggota. Tarikat Adapun tarikat ini ertinya jalan iaitu jalan yang menyempurnakan akan syariat seperti zuhud, tawakal, redha, sabar, muhabbah dan zikir sakaratul maut. Maka tertakluklah ia pada hati dan ternyatalah ia pada anggota. Hakikat Adapun hakikat ini ertinya yang sebenar-benarnya yang wajib dipercayai perkataannya ‘Ilahiyyah’ dan ‘Nabawiah’ melalui ‘Sam’iyah. . Erti Ilahiyyah – Qalamullah atau Qitabullah atau Al-Quran . Erti Nabawiah – Sunah2 dan hadis2 rasul, e rti Sam’iyah ialah pendengaran. Maka tertakluklah ia pada SIR HATI dan ternyatalah ia pada anggota. Ma’rifat Adapun yang dikatakan ma’rifat itu ertinya mengenal.  Men

Tidak Ada Tuhan, Yang ada hanya ALLAH

Image
Satu-satunya jalan menuju kebenaran hakikat adalah dengan memahami realiti Allah seperti yang dijelaskan Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau tak pernah mengatakan Tuhan ‘di atas sana’ dan tak pernah menganjurkan untuk ‘mencariNya dimana pun di luar diri kita! Nabi Muhammad SAW bukanlah utusan Tuhan di luar sana! Ini hanya pikiran yang ketinggalan zaman dan primitif! Dia adalah Rasulullah; ceruknya ilmu Allah. Jika Anda ingin menyelidiki ajaran AGAMA, Anda harus melakukannya dengan melihat ke dalam ‘diri’ Anda sendiri, otak Anda, hakikat keberadaan anda, bukannya memandang ke ruang angkasa atau mengamati langit. Potensi Quantum … yang dalam Sufisme disebut sebagai ‘Dimensi Nama-nama’.Berbeza jauh dengan dunia ‘konseptual’, ini merupakan keadaan dimana semua konsep seperti waktu, ruang, bentuk, dan setiap batasan sama sekali tak terpakai sama sekali. Sifat-sifat dan kualiti yang tak terhitung ini, dalam potensi tak hingga ini, menunjuk kepada beragam Nama-nama Allah. Tidak

Tiada Guru

Hendaklah sekelian kamu ketahui bahawasanya seseorang guru itu tidak akan sekali kali dapat mengajar atau membimbing kita untuk mengenal Allah.Sehebat mana sekalipun mereka sebagai guru agama.Ilmu mereka tidak akan sekali kali sampai ke tahap mengenal Allah.Mengenal Allah itu bukan milik mahkluk. Mengenal Allah itu adalah milik Allah itu sendiri.Ilmu mengenal Allah itu pembelajarannya hendaklah melalui Allah itu sendiri. Hanya Allah yang mengenal Allah. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis. ”Ana araftu Rabbi Birabbi iaitu Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku.

Usuluddin

Kenyataan Dalil Dalil 1 Awal-awal agama itu mengenal Allah (awaluddin makrifatullah)   Hadith Qudsi Dalil 2 Barang siapa mengenal dirinya nescaya akan terkenal ia akan tuhannya. Dan barangsiapa mengenal tuhannya maka binasa dirinya. Ulamak Abu Yazid Dalil 3 Mengenal ia akan dirinya maka mengenal ia akan Tuhannya.(a’arafukum binafsihi, arafukum birabbi) Hadith Qudsi Dalil 4 Telah dijadikan insan iu dengan sebaik-baik kejadian (Laqod holaqnal insanafi ah sanitaqwim) Quran At-Tin 95:4 Dalil 5 Dijadikan akan insan itu di atas rupa rahmat”   (huliqal insanu ala suratihiirahman)   Dalil 6 Demi Allah yang menjadikan kamu serta perbuatan (waalahu holakokum wama taqmalun) Quran As-Saaffat 37:96 Dalil 7 Sesungguhnya kami lebih hampir daripada urat marikh (wannahnu aqrabu min hablil warid) Quran Qaf 50:16 Dalil 8 Adalah insan itu rahsiaku dan aku ini rahsianya   (Al insanu sirihi, wa anasiruhu) Hadith Qudsi Dalil 9 Walilaa hilmasreeku wal megreebu faiainam

Usul Makrifah

     Adapun yang terkandung didalam usul ma’rifah ini 4 perkara iaitu i)                      Tauhidul Af’al ii)                    Tauhidul Asma’ iii)                   Tauhidul Sifat iv)                   Tauhidul Zat TAUHIDUL AFAAL Adalah tauhidul af’al ini ertinya meng-esakan Allah Taala pada sekalian perbuatan.Adapun tauhidul afaal inilah maqam yang dibawah sekali daripada maqam yang diatas-atas kepada sekalian maqam Arifin billah  daripada  orang yang salik dan kepada orang yang ma’juzuk. Erti orang yang Salik ialah orang yang sungguh ijtihad dengan riadah dan dengan musyahadah mengamalkan wirid guru dan ijazah guru tanpa mubah. Erti orang ma’juzuk iaitu orang yang diambil oleh Allah Ta’ala dengan terkejut tanpa mengamalkan wirid guru dan ijazah guru.Erti wirid guru ialah sekalian sunnatul-rasul dan erti ijazah guru sekalian perkataan rasul. Maka apabila engkau pandang dengan mata hatimu dan mata kepalamu, tiada ada yang memperbuat pada sekalian perbu

Allah

ALLAH ... Seperti nama ... Ia menunjuk kepada Uluhiyyah! Uluhiyyah merangkumi dua realiti.  HU yang menandakan Essence mutlak (Dhat) dan alam titik tak terhingga di mana setiap mata dibentuk oleh perbuatan memerhatikan pengetahuan melalui pengetahuan. Ini perbuatan memerhati adalah bahawa setiap titik melambangkan komposisi individu Nama. Oleh berkenaan dengan intipati mutlak-Nya, Allah selain daripada, tetapi dari segi Nama-Nya, Allah adalah sama seperti kewujudan melahirkan (sh'ay) lagi namun jauh dan di luar (Ghani) dari dunia dan apa-apa sifat! Inilah sebabnya mengapa Allah yang menjadikan kewujudan melahirkan (sh'ay) dan perbuatan yang dengan Nama-Nya, menggunakan kata ganti jamak 'Kami dalam al-Quran. Kerana, pada dasarnya, kewujudan melahirkan (segala-galanya dalam penciptaan) adalah tidak lain daripada Allah! Sila ambil perhatian bahawa dengan kewujudan melahirkan (sh'ay) kita merujuk kepada Dimensi Nama yang membentuk kewujudan. Satu boleh berfikir dan mer