Posts

Showing posts from September, 2017

Apa maksud ISLAM..?

Apa maksud Islam? Apakah yang mesti dilakukan oleh seseorang untuk menjalani realiti Islam hari ini? " Apabila Allah berfirman, "Saya memilih Islam sebagai agama" ini tidak merujuk kepada agama dalam pengertian tradisional. Ini adalah mengenai 'sistem dan perintah' Allah. Allah yang menciptakan sebagaimana Dia kehendaki, telah menciptakan semuanya dengan teratur dan sistematik . Jadi Quran, dan pemberi maklumatnya, Rasulullah (saw), memberi tumpuan kepada dua topik utama. Yang pertama ialah, "Apa yang dirujuk dengan nama Allah?" Apabila kita faham ini maka kita berhadapan dengan soalan kedua, "Apakah hubungan antara 'Allah' dengan kewujudan yang saya sebut sebagai 'diri saya'? " Kita sentiasa berfikir Sufisme adalah aspek yang lebih dalam dari Islam. Tetapi bagaimana boleh lebih mendalam, ketika Islam sudah menjadi penjelasan yang paling mendalam dan paling komprehensif. Sekarang ... Islam pada dasarnya merangk